Skip to content
Українська

Інструкції щодо написання бізнес-плану

Як написати бізнес-план. Шість важливих пунктів

 

Бізнес-планування - це основний процес при запуску або масштабі підприємства.

Створення бізнес-плану - це надзвичайно важливий процес, який дозволить вам дотримуватися фінансового стану компанії, виявити проблеми та потенційні ризики, а також визначити можливості для розвитку та зростання.

Ми зібрали для вас найбільш детальні інструкції щодо створення бізнес-плану для робочого бізнесу.

Крок 1: Збір зовнішньої інформації

- Визначте галузь, в якій працює ваш бізнес, та проаналізуйте сучасний стан цієї галузі. Використовуйте відкриті джерела інформації, такі як статті новин, звіти аналітичних агентств та статистичних даних, щоб зрозуміти тенденції ринку та конкуренцію.
- Оцініть ситуацію вашого бізнесу на ринку та проаналізуйте своїх конкурентів. Визначте їх сильні та слабкі сторони, дізнайтеся про нові продукти та послуги, які вони пропонують, а також оцініть, як ваш бізнес може виділятися між ними.

Крок 2: Оцінка поточної ділової ситуації

- Підготуйте фінансові звіти вашої компанії, включаючи звіт про прибуток та збитки, звіт про баланс та звіт про рух грошових коштів. Це дозволить вам оцінити фінансовий стан бізнесу, його поточну прибутковість та платоспроможність.

- Проаналізуйте ключові показники бізнесу, такі як оборот, рентабельність, середня перевірка, частка ринку тощо. Визначте, які показники є критичними для вашого бізнесу, а який з них повинен бути вдосконалений.

- Визначте поточні проблеми та ризики, з якими стикається ваш бізнес. Розглянемо фактори, які можуть вплинути на ваш бізнес, наприклад, зміни на ринку, зміни законодавства тощо.

Крок 3: Визначення цілей та стратегій розвитку бізнесу

- Визначте цілі, які ви хочете досягти протягом наступних 3-5 років. Це може бути цілі збільшити прибуток, розширити географічну присутність, збільшити частку ринку тощо. Переконайтесь, що ці цілі відповідають вашій місії та діловим цінностям.
- Розробити стратегію розвитку бізнесу, яка допоможе досягти ваших цілей. Розглянемо такі аспекти, такі як товари та послуги, маркетинг, експлуатаційні процеси, фінанси та технології. Визначте, які зміни необхідні в кожному з цих аспектів для досягнення своїх цілей.

Крок 4: Планування бюджету

- Розробити бюджет на наступні 3-5 років. Переконайтесь, що бюджет враховує всі витрати, такі як оренда приміщень, зарплата працівників, інвентар придбання, маркетингові витрати тощо. Також переконайтеся, що ви визначили достатньо фінансових ресурсів для впровадження стратегії розвитку бізнесу.

- Оцініть прогнозований дохід на основі поточних продажів та запланованого зростання. Розглянемо, які товари та послуги будуть найбільш вигідними, і визначте, як збільшити їх продажі.

- Обчисліть показники прибутковості та окупності, щоб визначити, наскільки ефективним буде ваш бізнес у найближчі роки.

Крок 5: Створення плану дій

- Розробити план дій, який допоможе вам досягти своїх цілей. Визначте конкретні кроки та події, які необхідно вживати для реалізації стратегії розвитку бізнесу. Розбийте план дій на менші етапи, щоб процес був більш контрольований.
- Переконайтесь, що план дій включає конкретні терміни та відповідальні особи для кожного етапу. Це буде контролювати прогрес та коригувати план, якщо це необхідно.

Крок 6: Оцінка ефективності та коригування плану

- Оцініть ефективність вашого бізнес-плану через певні періоди часу (наприклад, щорічно або щоквартально), щоб переконатися, що ви досягли своїх цілей та запланованого зростання. Порівняйте реальні результати з прогнозами та оцініть, наскільки точним був бізнес-план. Якщо необхідно, внесіть коригування стратегії розвитку бізнесу та план дій для підвищення ефективності.
- Оцініть ризики, які можуть вплинути на досягнення цілей. Розробити плани дій щодо ризику та переконайтесь, що вони включені до вашого бізнес-плану.
Не забувайте, що бізнес-план - це живий документ, який може і повинен змінюватися залежно від змін у зовнішніх та внутрішніх умовах. Він повинен постійно оновлювати та адаптуватися до нових викликів та можливостей.

Бонус: показники, які повинні бути включені до бізнес-плану:

- Цілі та стратегії розвитку бізнесу для довгострокової та короткострокової перспективи.
- Аналіз ринку та конкурентне середовище, включаючи визначення цільової аудиторії, тенденції та потенційних можливостей.
- Маркетингові стратегії та плани просування продуктів та послуг.
- Опис продуктів та послуг, включаючи їх функції, переваги та ціни.
- Оцінка фінансової стабільності, включаючи доходи, витрати, прибуток, податки та інші фінансові показники.
- Визначення ресурсів, необхідних для впровадження бізнес-плану, включаючи фінансові ресурси, персонал, технології, матеріали та обладнання.
- План на короткий та тривалий термін, включаючи оцінку ризиків та способів їх управління.
- Показники ефективності, такі як кількість продажів, прибуток, відсоток зростання, частка ринку та інші ключові показники, які будуть використані для оцінки успіху бізнесу.

Ми допомагаємо бізнесу швидше рости:

Ми можемо допомогти вашому бізнесу якнайшвидше через систематичний підхід до будівництва продажів та роботи із зовнішніми джерелами фінансування (гранти та інвестиції). Якщо у вашому бізнесі потрібно швидше рости - поговоримо про те, як ми можемо вам допомогти.

Просто виберіть зручний час зв'язку, натиснувши кнопку нижче.

Отримайте безкоштовну консультацію!

Розкажіть про ваш бізнес, і ми допоможемо йому швидше зростати за допомогою систематичного підходу до продажів

Читайте більше корисних матеріалів у нашому блозі!

Channels of communication with customers

by Sologub

Retail market for clothing and footwear

by Sologub